Nationella Genomikplattformen (NGP) har tre huvudsakliga funktioner;

  1. lagra genomik- och hälsodata enligt överenskomna standarder,
  2. söka och dela data på nationell nivå,
  3. analysera data för att identifiera kliniskt relevanta genetiska förändringar.