Genomic Medicine Sweden, GMS, arbetar med att utveckla och föra in gensekvenseringsmetoder i sjukvården över hela landet – så att alla patienter ska kunna få en jämlik tillgång till den bästa diagnostiken. Själva testningen/diagnostiken sker dock fortsatt inom den vanliga sjukvården, framförallt vid de sju universitetssjukhusen. Man kan alltså inte söka sig direkt till GMS, utan behöver gå via sin läkare som vanligt. GMS utför inte någon gensekvensering privat.

GMS kan inte ge individuella medicinska råd vare sig om diagnostik eller behandling.