Genomic Medicine Sweden (GMS) och Centers for Personalized Medicine (ZPM) i Tyskland, ett av Europas ledande center inom precisionsmedicin, intensifierar samarbetet inom precisionsmedicin.

I avsiktsförklaringen (Memorandum of Understanding, MoU) anges en gemensam ambition att främja precisionsmedicin på en strategisk, strukturell och innehållsmässig nivå i ett så kallat ”supra-network” som har etablerats och utvecklats av GMS och ZPM. GMS och ZPM delar samma övergripande mål att införa precisionsmedicin i sjukvården för en jämlik tillgång för patienter i hela landet/regionen.

– Vi är mycket glada över att stärka vårt samarbete med ett av de bästa centren inom precisionsmedicin. Det här är ett gyllene tillfälle att få ännu mer kraft i vårt arbete med att införa precisionsmedicin brett i sjukvården för en jämlik vård för alla patienter i Sverige, säger Anders Edsjö, vice ordförande i GMS ledningsgrupp och co-chair för GMS Solida tumörer.

Det strategiska partnerskapet omfattar både specifika områden av strategisk och klinisk relevans, inklusive att skapa medvetenhet för området precisionsmedicin och att identifiera och främja standardisering och legala och etiska ramverk. Samarbetet kommer till en början att fokusera på solida tumörer, hematologiska maligniteter, sällsynta sjukdomar, mikrobiologi och komplexa sjukdomar.

– Samarbete mellan precisionsmedicinska initiativ inom ett så kallat ”supra-network” utgör den idealiska miljön för utbildning, underlättar ett utbyte av strukturella begrepp, teknologier och metoder och kommer att utgöra grunden för gemensamma forskningsaktiviteter från grundvetenskap till kliniska prövningar som kommer att gynna patienter, säger Albrecht Stenzinger, talesperson för ZPM:s arbetsgrupp Diagnostik och chef för Center for Molecular Pathology Heidelberg, Tyskland.

Efter att ha publicerat en gemensam översiktsartikeln om precisionsmedicin i Europa (Seminars in Cancer Biology, 2021 24 maj; doi: 10.1016/j.semcancer.2021.05.026) blir en av kommande aktiviteter inom det nya samarbetet den gemensamma konferensen ”Cutting Edge Implementation of Precision Medicine in Europe” i Stockholm den 22-23 september 2022.

 

Bild: Pixabay