Den 14 oktober besökte Gilles Bloch, Director och CEO för French National Alliance for Life Sciences and Health, Genomic Medicine Sweden, med Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen som värd.

Under besöket signerade Gilles Bloch, Director för French Institute for Medical Research (INSERM) och CEO för French National Alliance for Life Sciences and Health (Aviesan), och Richard Rosenquist Brandell, föreståndare för Genomic Medicine Sweden (GMS), en avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding, MoU) för ett fransk-svenskt partnerskap inom precisionsmedicin.

– Vi är mycket glada att starta det här samarbetet mellan Frankrike och Sverige inom precisionsmedicin. Att dela erfarenheter och kunskap och så småningom också data är nyckeln för att utveckla hälso- och sjukvården mot mer individanpassad vård och behandling, säger Richard Rosenquist Brandell, föreståndare för GMS.

I det strategiska partnerskapet kommer France Genomic Medicine Initiative och GMS att utbyta erfarenheter av implementering av genomik och precisionsmedicin i sjukvården och den kliniska nyttan av genomik för sällsynta sjukdomar, cancer och komplexa sjukdomar. Detta partnerskap kommer att främja en snabbare och mer framgångsrik utveckling av precisionsmedicin genom att kombinera erfarenheter och styrkor hos båda länderna och deras respektive forsknings- och sjukvårdsinfrastrukturer.

Syftet med Gilles Bloch och delegationen från Inserms besök är att utöka och fördjupa samarbetet mellan Frankrike och Sverige inom hälsoforskning, där de bland annat också besökte Karolinska Institutet och SciLifeLab. Frankrike och Sverige undertecknade en samarbetsförklaring 2019 som inkluderar samarbete inom precisionsmedicin och digital medicin.

Om Aviesan

French National Alliance for Life Sciences and Health (Aviesan) är paraplyorganisationen i Frankrike som leder 2025 French Genomic Medicine Initiative, ett nationellt initiativ som syftar till att positionera Frankrike som ett ledande land inom precisionsmedicin, att förbereda införandet av genomik i vården och att upprätta ett nationellt ramverk för precisionsmedicin som kan driva vetenskaplig och teknisk innovation.

Foto: Ulf Sirborn