Evenemang

Welcome to the first Genomic Medicine Sweden Symposium!

28 maj, 2019 | Stockholm

We are pleased to invite you to the first Genomic Medicine Sweden Symposium on May 28th in Stockholm. The Genomic Medicine Sweden (GMS) initiative was launched in 2017, with the overall goal to unite and streamline Sweden’s genomic medicine efforts to offer state of the art diagnostics and healthcare.

Almedalen: Precisionsmedicin. Dags för Sverige att ta steget på riktigt?

2 juli, 2019 | Visby

Precisionsmedicin ger effektivare behandlingar och färre vårdskador. För att vi ska kunna dra nytta av framstegen krävs dock omställningar på flera områden parallellt med långsiktiga satsningar. Är beslutsfattarna redo att ta de steg som krävs för att vi ska kunna dra nytta av precisionsmedicin? Sjukvården genomgår en revolution. Den första kartläggningen av människans arvsmassa tog […]

Solida tumörer möte

28 augusti, 2019 | Umeå

Välkomna till nästa möte inom GMS referensgrupp för solida tumörer. Mötet avser att ge en uppdatering av arbetet inom GMS arbete vad gäller solida tumörer och ge tillfälle för frågor och diskussion kring det fortsatta arbetet. Ett konkret förslag till en bred nationell panel för molekylär karakterisering av solida tumörer kommer också att presenteras.