Utbildning

Här hittar du GMS inspelade webbinarier i serien ”Precisionsmedicin i sjukvården”, länkar till digitala kurser om precisionsmedicin och annat matnyttigt för att lära dig mer om precisionsmedicin, datadelning och rättsliga förutsättningar.

E-kurser

Precisionsmedicin i praktiken – bröstcancer

Kursen riktar sig till dig som arbetar med bröstcancer inom hälso- och sjukvården. Kursen syftar till att öka kunskapen om precisionsmedicin och bidra till att bred genomisk profilering inom bröstcancer tillgängliggörs för patienter på ett jämlikt sätt över landet.
Kursen lanseras i slutet på mars, läs mer här.

Seminarieserie – Precisionsmedicin i sjukvården

Molekylär diagnostik vid solida tumörer – från immunhistokemi till breda genpaneler

Anders Edsjö, överläkare vid Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Region Skåne berättar om ”Molekylär diagnostik vid solida tumörer – från immunhistokemi till breda genpaneler” den 17 mars 2023.

Föreläsningar och event

Hur skapar vi nationella infrastrukturer för klinisk forskning och vård?

Panelsamtal om hur vi skapar nationella infrastrukturer för klinisk forskning och vård den 10 mars 2023.

Precisionsmedicin ger nya möjligheter till ett friskare liv – är du beredd att dela din hälsodata?

Panelsamtal om precisionsmedicin och delning av hälsodata vid live-streamat seminarium under Nobel Calling veckan, 6 oktober 2022. Med Anna Martling, Charlotta Ingvoldstad Malmgren, Eva Helmersson, och Annemieke Ålenius.

Delning av patientdata – Vad säger patientdatalagen?

En av grundstenarna för precisionsmedicin är att kunna dela data från många individer för att ge rätt behandling till rätt patient. Idag finns inget lagrum som möjliggör datadelning av personuppgifter från många individer. Katarina Nyström, jurist inom GMS, reder ut begreppen och var hindren finns.