Utbildning

Här hittar du GMS inspelade webbinarier i serien ”Precisionsmedicin i sjukvården”, länkar till digitala kurser om precisionsmedicin och annat matnyttigt.

Digital seminarieserie – Precisionsmedicin i sjukvården

PREDICT – Västerbottniskt forskningsprojekt för framtidens precisionshälsa

Den 3 juni 2022 anordnade GMS lunchseminariet ”PREDICT – Västerbottniskt forskningsprojekt för framtidens precisionshälsa” med Elin Thysell, forskare och biträdande huvudprojektledare för PREDICT, Umeå universitet. Mer information om seminariet här.

 

Information för precision i vården – att förädla data till nytta

Den 20 maj 2022 anordnade GMS lunchseminariet ”Information för precision i vården – att förädla data till nytta” med Markus Lingman, Överläkare och strateg i sjukhusledningen, Region Halland, Adj professor Högskolan i Halmstad, Forskare vid Sahlgrenska akademin. Mer information om seminariet här.

 

Precisionsmedicin vid cancer – tumöragnostisk behandling och kliniska studier (Megalit)

Den 6 maj 2022 anordnade GMS lunchseminariet ”Precisionsmedicin vid cancer – tumöragnostisk behandling och kliniska studier (Megalit)” med Lars Ny, överläkare och docent vid onkologiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Mer information om seminariet här.

 

CAR T-celler – framtidens immunterapi vid lymfom

Den 29 april 2022 anordnade GMS lunchseminariet ”CAR T-celler – framtidens immunterapi vid lymfom” med Gunilla Enblad, överläkare och professor i onkologi, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Mer information om seminariet här.

 

Mitokondriell utredning med utgångspunkt från muskelvävnad

Den 22 april 2022 anordnade GMS lunchseminariet ”Mitokondriell utredning med utgångspunkt från muskelvävnad” med Christopher Lindberg, överläkare, docent, Neuromuskulärt Centrum, Neurologen Klinisk Genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Carola Hedberg-Oldfors, överbiolog, docent, Klinisk Genetik och Genomik, Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet. Mer information om seminariet här.

 

Kan kartläggning av medfödda orsaker vid barncancer rädda liv och minska risken för sena komplikationer?

Den 8 april 2022 anordnade GMS lunchseminariet ”Kan kartläggning av medfödda orsaker vid barncancer rädda liv och minska risken för sena komplikationer?” med Ann Nordgren, professor i klinisk genetik vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset. Mer information om seminariet här.

 

Precisionsmedicin vid medfödda metabola sjukdomar

Den 25 mars 2022 anordnade GMS lunchseminariet ”Precisionsmedicin vid medfödda metabola sjukdomar” med Martin Engvall, biträdande överläkare vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS) vid Karolinska universitetssjukhuset och Frida Söderberg Persson, mediasäljare, patientberättelse. Mer information om seminariet här.

 

Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK)

Den 18 mars 2022 anordnade GMS lunchseminariet ”Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK)” med Anna Wedell, professor vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska institutet, sektionschef och överläkare vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar på Karolinska universitetssjukhuset samt föreståndare för PMCK. Mer information om seminariet här.

 

Storskalig genanalys av barncancer – ett svenskt pionjärprojekt

Den 18 februari 2022 anordnade GMS lunchseminariet ”Storskalig genanalys av barncancer – ett svenskt pionjärprojekt” med David Gisselsson Nord, professor i molekylär patologi och överläkare i patologi vid Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus. Mer information om seminariet här.

 

Kurser om precisionsmedicin

Personalised Medicine from a Nordic Perspective

Kurs om precisionsmedicin ur ett nordiskt perspektiv som introducerar, definierar och diskuterar precisionsmedicin, personalised medicine – från perspektiven patient, hälso- och sjukvård, infrastruktur, etik och legala frågor. Digital kurs på engelska.

Kursen ges av University of Copenhagen och University of Iceland.

Mer information och anmälan

Datadelning av genomikdata och rättsliga förutsättningar

Samtal under Almedalen 2022 om vikten av att kunna dela hälsodata, för bättre diagnostik, vård och behandling av patienter i hela landet, och om vilka steg som måste tas för att hur hälso- och sjukvården är redo när lagstiftning för att dela hälsodata finns på plats.

En av grundstenarna för precisionsmedicin är att kunna dela data från många individer för att ge rätt behandling till rätt patient. Idag finns inget lagrum som möjliggör datadelning av personuppgifter från många individer. Katarina Nyström, jurist inom GMS, reder ut begreppen och var hindren finns.

Katarina Nyström, jurist vid Genomic Medicine Sweden, berättar om arbetet framåt med en förändrad lagstiftning för att dela patientdata och individens integritet.

Du hittar mer material på GMS YouTube kanal.