Utbildning

Här hittar du GMS inspelade webbinarier i serien ”Precisionsmedicin i sjukvården”, länkar till digitala kurser om precisionsmedicin och annat matnyttigt för att lära dig mer om precisionsmedicin, datadelning och rättsliga förutsättningar.

Digital seminarieserie – Precisionsmedicin i sjukvården

Ärftlig bröstcancerpanel vid omhändertagandet av patienter med bröstcancer – erfarenheter från ”snabbspåret”

 

Den 21 oktober 2022 anordnade GMS lunchseminariet ”Ärftlig bröstcancerpanel vid omhändertagandet av patienter med bröstcancer – erfarenheter från ”snabbspåret” med Niklas Loman, Överläkare och Docent, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus. Mer information om seminariet här.

Hur kan modern sekvenseringsteknik användas för att skapa bättre infektionsdiagnostik och bidra till ett effektivt smittskydd?

 

Den 7 oktober 2022 anordnade GMS lunchseminariet ”Hur kan modern sekvenseringsteknik användas för att skapa bättre infektionsdiagnostik och bidra till ett effektivt smittskydd?” med Martin Sundqvist, specialist i klinisk bakteriologi och virologi, överläkare vid Laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro Mer information om seminariet här.

Kurser om precisionsmedicin

Personalised Medicine from a Nordic Perspective

Kurs om precisionsmedicin ur ett nordiskt perspektiv som introducerar, definierar och diskuterar precisionsmedicin, personalised medicine – från perspektiven patient, hälso- och sjukvård, infrastruktur, etik och legala frågor. Digital kurs på engelska.

Kursen ges av University of Copenhagen och University of Iceland.

Mer information och anmälan

Datadelning av genomikdata och rättsliga förutsättningar

Precisionsmedicin ger nya möjligheter till ett friskare liv – är du beredd att dela din hälsodata?
Panelsamtal om precisionsmedicin och delning av hälsodata vid live-streamat seminarium under Nobel Calling veckan, 6 oktober 2022. Med Anna Martling, Charlotta Ingvoldstad Malmgren, Eva Helmersson, och Annemieke Ålenius.

Här finns de inspelade presentationerna

Datadriven hälso- och sjukvård för bästa patientnytta
Samtal under Almedalen 2022 om vikten av att kunna dela hälsodata, för bättre diagnostik, vård och behandling av patienter i hela landet, och om vilka steg som måste tas för att hur hälso- och sjukvården är redo när lagstiftning för att dela hälsodata finns på plats.

Del 1: Delning av patientdata – Vad säger patientdatalagen?
En av grundstenarna för precisionsmedicin är att kunna dela data från många individer för att ge rätt behandling till rätt patient. Idag finns inget lagrum som möjliggör datadelning av personuppgifter från många individer. Katarina Nyström, jurist inom GMS, reder ut begreppen och var hindren finns.

Del 2: En förändrad lagstiftning för att dela patientdata – individens integritet
Katarina Nyström, jurist vid Genomic Medicine Sweden, berättar om arbetet framåt med en förändrad lagstiftning för att dela patientdata och individens integritet.