Hur skapar vi nationella infrastrukturer för klinisk forskning och vård?

Precisionsmedicinskt centrum Karolinska

Anna Wedell, professor Karolinska Institutet, sektionschef och överläkare vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset samt föreståndare för PMCK.