Nationell analys av patienter med KRAS-muterad lungcancer

Nationell analys av patienter med KRAS-muterad lungcancer

Johan Botling, överläkare/professor i patologi, Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset; Gunnar Wagenius, överläkare på Lungonkologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset och registerhållare, Nationella lungcancerregistret och Arash Hamidian, medicinsk...