Fosterdiagnostik – ett okänt precisionsmedicinskt spjutspetsområde

Fosterdiagnostik – ett okänt precisionsmedicinskt spjutspetsområde

Bo Jacobsson, professor, avdelningen för obstetrik och gynekologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrens­ka akademin, Göteborgs universitet; överläkare, kvinno­kliniken Sahlgrens­ka universitetssjukhuset, Göteborg berättar om fosterdiagnostik vid GMS...