Här hittar du material som hjälper till att förklara genomik, genomisk testning och precisionsmedicin. 

Precisionsmedicin – Faktablad ForskaSverige

Det här faktabladet förklara vad precisionsmedicin är och vilka samhällsvinster som finns.

Källa: ForskaSverige

Precisionsmedicin_ForskaSverige

Temanummer Precisionsmedicin – Läkartidningen

Sju artiklar om precisionsmedicin som belyser och ger konkreta exempel på hur precisionsmedicin används inom olika diagnos­områden i sjukvården.

Källa: Läkartidningen, maj 2021

Temanummer Precisionsmedicin

Kurs i precisionsmedicin

Kurs om precisionsmedicin ur ett nordiskt perspektiv som introducerar, definierar och diskuterar precisionsmedicin, personalised medicine, från perspektiv patient, hälso- och sjukvård, infrastruktur, etik och legala frågor. Digital kurs på engelska. 

Kursen ges av University of Copenhagen och University of Iceland.

Personalised Medicine from a Nordic Perspective