Mer om precisionsmedicin

Här hittar du material som hjälper till att förklara genomik, genomisk testning och precisionsmedicin. 

Precisionsmedicin – Faktablad ForskaSverige

Det här faktabladet förklarar vad precisionsmedicin är och vilka samhällsvinster som finns.

Källa: ForskaSverige

Precisionsmedicin_ForskaSverige

Temanummer Precisionsmedicin – Läkartidningen

Sju artiklar om precisionsmedicin som belyser och ger konkreta exempel på hur precisionsmedicin används inom olika diagnos­områden i sjukvården.

Källa: Läkartidningen, maj 2021

Temanummer Precisionsmedicin

Genomics Education Programme

Digitalt utbildningsprogram inom genomik för att förbereda nuvarande och framtida profession att på bästa sätt använda genomik i sin yrkesutövning.

Källa: Health Education England, NHS.

Genomics Education Programme

Fem föreläsningar om precisionsmedicin

Fem föreläsningar om precisionsmedicin från temadag om precisionsmedicin 30 september 2022. I regi av Regionalt Cancercentrum – Stockholm Gotland. Karolinska Comprehensive Cancer Center, Lungcancerföreningen.

Till föreläsningar

Precision Cancer Medicine

Filmer och podcasts om precisionsmedicin vid cancer till en bred publik i hela Europa, inklusive patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten. Producerat av EU-projektet PCM4EU (Personalised Cancer Medicine for all EU citizens).

Till PCM4EU utbildningssida

Filmer: Precisionsmedicin – Framtidens sjukvård som finns redan idag

Fyra korta filmer om precisionsmedicin på tema lungcancer, bröstcancer, Duchennes muskeldystrofi, sarkom. I filmerna följs patienter som berättar om sina erfarenheter av precisionsmedicin.

Källa: Roche.

Filmer om precisionsmedicin

Filmer om DNA och storskaliga genetiska undersökningar

Filmer från UR Play som förklarar DNA, genetik och nya metoder för genetiska undersökningar.

Källa: UR Play