E-kurser

Precisionsmedicin i praktiken – bröstcancer

Kursen syftar till att öka kunskapen om precisionsmedicin och bidra till att bred genomisk profilering inom bröstcancer tillgängliggörs för patienter på ett jämlikt sätt över landet. Kursen riktar sig till dig som arbetar med bröstcancer inom hälso- och sjukvården.

Introduktion till precisionsmedicin

 

Webbaserad kurs för dig som jobbar i vården eller studerar till ett vårdyrke. Kursen innehåller begrepp och bakgrund till precisionsmedicin och exempel från sällsynta diagnoser, cancer, komplexa sjukdomar, farmakogenomik samt framtidens precisionsmedicin.
Kursen ges av Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Personalised Medicine from a Nordic Perspective

Kurs om precisionsmedicin ur ett nordiskt perspektiv som introducerar, definierar och diskuterar precisionsmedicin, personalised medicine – från perspektiven patient, hälso- och sjukvård, infrastruktur, etik och legala frågor. Digital kurs på engelska.
Kursen ges av University of Copenhagen och University of Iceland.