Precisionsmedicin i praktiken – en kväll för dig som är patientföreträdare

Vill du lära dig mer om precisionsmedicin? Och vad den nya teknikutvecklingen innebär för bättre diagnostik och nya behandlingar inom cancer, sällsynta hälsotillstånd och folksjukdomar?


Återkoppling

Tack för ditt deltagande i Precisionsmedicin i praktiken – en kväll för patientföreträdare!
Vi skulle uppskatta att få dina tankar om mötet och hur vi kan samverka framåt.

Återkoppling kväll om PM patientföreträdare
Motsvarade mötet om precisionsmedicin i praktiken dina förväntningar?
T.ex. ämne för ny utbildningskväll

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Region Skåne behandlar dina personliga uppgifter. Här finns mer information www.skane.se/Supportsidor/sa-behandlar-vi-dina-personuppgifter/.


 

Datum: 9 maj, 2023
Tid: 16:30-18:30
Plats: Online (Zoomlänk skickas ut vid anmälan)

Den 9 maj ordnar Genomic Medicine Sweden (GMS) tillsammans med Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser i Samverkan, en kväll för dig som är patient- eller brukarföreträdare och intresserad av att lära dig mer om genomik och precisionsmedicin. Inga förkunskaper krävs.

Under kvällen kommer vi att berätta mer om de nya tekniker som används för att ställa mer exakt diagnos och hur det kan leda till bättre vård, behandling och uppföljning. Vi önskar också höra från dig hur vi kan ha en fortsatt dialog mellan patientföreträdare och Genomic Medicine Sweden.

Preliminärt program

16.30 Välkommen
Margareta Haag, Ordförande Nätverket mot cancer
Maria Johansson-Soller, Verksamhetschef, Centrum för Sällsynta diagnoser (CSD) Karolinska Universitetssjukhuset

16.45 Vad är precisionsmedicin och vad innebär det för patienter med sällsynta hälsotillstånd?
Anna Lindstrand, överläkare, professor och sektionschef på Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet

17.00 Genomic Medicine Sweden – så för vi in precisionsmedicin i rutinsjukvård. Exempel för cancer
Richard Rosenquist Brandell, Ordf. GMS Ledningsgrupp, Professor och överläkare i klinisk genetik på Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset

17.15 Folksjukdomar – nästa steg för precisionsmedicin. Exempel för typ-1 diabetes
Åke Lernmark, seniorprofessor i experimentell diabetesforskning vid Lunds universitet CRC i Malmö, konsult på Skånes Universitetssjukhus och huvudansvarig för den svenska delen av TEDDY-studien

17.30 Paus

17.40 Gruppdiskussioner – ”Fråga experten”
Välj det område du är intresserad av vid registrering
A) Cancer (Anders Edsjö, överläkare Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Region Skåne och Edvard Abel, överläkare och centrumföreståndare Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center)
B) Sällsynta diagnoser (Anna Lindstrand, överläkare Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset och Kalliopi Sofou, docent och överläkare i  barnneurologi vid Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
C) Etiska frågeställningar kring genetisk testning (Charlotta Ingvoldstad Malmgren, genetisk vägledare, Karolinska Universitetssjukhuset och Maria Johansson-Soller, Verksamhetschef, Centrum för Sällsynta diagnoser (CSD) Karolinska Universitetssjukhuset)
D) Komplexa sjukdomar (Åke Lernmark, seniorprofessor i experimentell diabetesforskning vid Lunds universitet)
E) Införande av precisionsmedicin nationellt och regionalt (Richard Rosenquist Brandell, överläkare Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset och Anna Wedell, överläkare, Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset)

18.00 Samverkan framåt

18.25 Avslut

Bakgrund

I takt med utvecklingen och införandet av diagnostiska metoder och terapi för individanpassad vård, ökar behoven av kunskap och gemensam förståelse för effektivt samarbete. Utvecklingen av hälso- och sjukvården mot precisionsmedicin utmanar rådande arbetssätt, prioriteringar och strukturer och skapar nya behov. Förändringarna sker allt snabbare och de senaste åren har stora medicinska genombrott ägt rum.

Lite att läsa, lyssna och titta på:

Kontakt

Mikaela Friedman
Extern samverkanskoordinator, Genomic Medicine Sweden
E-mail: mikaela.friedman@ki.se