Piloter inom precisionsmedicin – rapportering kring stöd från Socialdepartementet via Socialstyrelsen (S2020/09800)

2022-05-02

Ladda ner rapporten

Pilotprojekt inom barncancer och kvinnors cancer har finansierats av Socialdepartementet via Socialstyrelsen. Under 2021 har GMS definierat och genomfört arbete inom pilotprojekt kring barncancer och kvinnors cancer. Inom bägge områden har projekten inneburit en utvidgning och fördjupning av pågående utvecklingsarbete kring bred gensekvensering och berett vägen för klinisk implementering. Arbetet och resultaten från det första året rapporteras till Socialdepartementet och Socialstyrelsen.