Inventering av NGS-baserade analyser i Sverige 2021

2022-04-11

Ladda ner rapporten

Genomic Medicine Sweden (GMS) har som Sveriges nationella satsning inom genomik-baserad precisionsdiagnostik och precisionsmedicin ett behov av att kunna följa utvecklingen av de storskaliga sekvenseringsanalyser som utförs i Sverige. Målet är att kunna få en samlad bild av antalet NGS (next-generation sequencing)-baserade analyser av kliniska prover som görs årligen i Sverige, det vill säga Sveriges kapacitet idag, och utifrån denna information kunna förutse och följa behov, kapacitet samt implementeringen av genomiska analyser som GMS har utvecklat i samarbete med Clinical Genomics plattformen vid SciLifeLab.

Vi har inventerat och sammanställt sekvenseringsanalyser av kliniska prov som har utförts genom sjukvårdens laboratorier inom respektive sjukvårdsregion under 2021.