Inventering av NGS-baserade analyser i Sverige 2023

2024-04-02

Genomic Medicine Sweden (GMS) är Sveriges nationella satsning inom genomik-baserad precisionsdiagnostik och precisionsmedicin. Utifrån Sveriges ambition att vara ett föregångsland för införandet av precisionsmedicin i sjukvården finns ett behov av att få en överblick och följa utvecklingen av de storskaliga sekvenseringsanalyser som utförs i Sverige. Målet är att kunna få en samlad bild av antalet NGS-analyser av kliniska prov som görs årligen i Sverige. Med utgångspunkt i den insamlade informationen kan verksamheter följa och förutse behov, kapacitet samt planera implementeringen av nya genomiska analyser som GMS har utvecklat i samarbete med Clinical Genomics-plattformen vid SciLifeLab.

GMS har inventerat och sammanställt sekvenseringsanalyser av kliniska prov som har utförts genom sjukvårdens laboratorier inom respektive sjukvårdsregion under 2023.