Bilaga: Litteraturstudie – söksträngar

Allmän litteraturstudie med systematiska litteratursökningar utifrån två huvudsakliga frågeställningar. Begreppet invånare omfattar i denna kontext patienter, närstående och alla andra representanter för samhället.

1. Invånares medverkan inom hälsofrämjande åtgärder, omsorg och hälso- och sjukvård – vad fungerar bra och vad ska man undvika?
2. Invånares medverkan i medicinsk forskning – vad fungerar bra och vad ska man undvika?

Dokumentation_söksträngar_Forskning

Dokumentation_söksträngar_Hälso_sjukvård