Precisionsmedicin – vad är det egentligen?

Välkommen till fortbildning som arrangeras i syfte att stärka patient- och närståendeföreträdare inom RCC i sin roll och bidra till ökad kunskap om hur precisionsmedicin kan användas för att säkerställa en god, jämlik och effektiv cancervård.

Datum: 30 november 2021
Tid: 17:00-19:00
Plats: Online (Zoomlänk skickas ut vid anmälan)

Fortbildningen genomförs som ett interaktivt digitalt möte, med tid för frågor och diskussion i mindre grupper. Vi kommer att ta upp precisionsmedicinska aspekter, från diagnostik till behandling och kliniska studier. Kunskapsstöd och den praktiska användningen av precisionsmedicin i cancervården är ytterligare inslag i programmet.

Deltagandet är kostnadsfritt och frivilligt. Arvode utgår ej.

Anmälan

Anmälan RCC PNR fortbildning
Namn
Namn
Förnamn
Efternamn
Ange RCC där du är verksam:
T.ex. patient- och närståenderepresentant, nationellt vårdprogram/vårdprogramsgrupp

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Region Skåne behandlar dina personliga uppgifter. Här finns mer information www.skane.se/Supportsidor/sa-behandlar-vi-dina-personuppgifter/.

Medverkande

  • Hans Hägglund, läkare och professor i hematologi, nationell cancersamordnare
  • Richard Rosenquist Brandell, överläkare och professor i klinisk genetik vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet och föreståndare för Genomic Medicine Sweden
  • Anders Edsjö, överläkare i patologi vid Skånes universitetssjukhus
  • David Gisselsson Nord, professor i molekylär patologi och överläkare i patologi med ansvar för barn- och fosterpatologi i Södra Sjukvårdsregionen
  • Lars Ny, överläkare och docent vid onkologiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Annika Baan, vårdenhetschef på klinisk prövningsenhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Komplett program med samtliga medverkande experter presenteras närmare mötet.

Bakgrund

I takt med utvecklingen och införandet av diagnostiska metoder och terapi för individanpassad vård, ökar behoven av kunskap och gemensam förståelse för effektivt samarbete. Utvecklingen av hälso- och sjukvården mot precisionsmedicin utmanar rådande arbetssätt, prioriteringar och strukturer och skapar nya behov. Förändringarna sker allt snabbare och de senaste åren har stora medicinska genombrott ägt rum, inte minst inom cancer.

Fortbildningen arrangeras av innovationsmiljön Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS) tillsammans med Regionala cancercentrum.

Kontakt

Christina Landegren
ordförande nationell arbetsgrupp för samordning patientsamverkan
Tel nr: 046-275 23 50
E-mail: christina.landegren@skane.se