Animerade filmer för barn om genom och helgenomsekvensering

Filmer om att dela hälsodata och DNA-information på nätet

Videofilmerna är del av en enkät som förklarar vad delning och användning av hälsodata och DNA-information kan innebära. Videofilmerna går också bra att använda för utbildning och upplysning kring delning, användning och tillgänglighet av genetisk information. Webbenkäten är den svenska delen av den globala studien, Your DNA, Your Say som är skapad av Anna Middleton vid Welcome Genome Campus. Länk till den globala studien Your DNA, Your Say. För att fylla i enkäten ska du vara 18 år eller äldre.