GMS webbinarier

På denna sida samlar vi GMS webbinarier.

Webbinarium: Hur undanröjer vi hindren så att patientdata kan delas för precisionsmedicin och bättre vård?

Den 16 april 2021 anordnade GMS, Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser i Samverkan ett webbinarium för att diskutera nödvändiga nästa steg för att lösa datadelningsfrågan så att precisionsmedicin kan nå sin fulla potential. Mer information om programmet och medverkande här.

Webbinarium: Implementering av precisionsmedicin i Sverige – vikten av ett nationellt-regionalt samarbete

Den 1 februari 2021 anordnade GMS ett webbinarium för att diskutera hur vi tillsammans tar nästa steg för att införa precisionsmedicin i hela landet. Mer information om program och medverkande här.

Webbinarium: Precisionsmedicin – vägen till ett bättre liv och lägre kostnader för vården!?

Den 9 oktober 2020 anordnade GMS, Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser Karolinska ett webbinarium för att samtala kring vad precisionsmedicin är, vilka förväntningar som finns på precisionsmedicin, vad precisionsmedicin kan ha för inverkan på livskvaliteten och vilka hälsoekonomiska aspekter som finns. Mer information om program och medverkande här.