GMS webbinarier

På denna sida samlar vi GMS webbinarier.

Lunchseminarium: Precisionsmedicin kan bli viktig även vid komplexa sjukdomar

Den 15 oktober 2021 anordnade GMS det tredje lunchseminariet i serien ”Lunchseminarium om precisionsmedicin i sjukvården”. Erik Melén, professor, överläkare, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska institutet, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset pratade om ”Precisionsmedicin kan bli viktig även vid komplexa sjukdomar”. Mer information om seminariet här.

 

Lunchseminarium: Molekylär patologi – nyckeln till målinriktad cancerbehandling

Den 8 oktober 2021 anordnade GMS det tredje lunchseminariet i serien ”Lunchseminarium om precisionsmedicin i sjukvården”. Anders Edsjö, överläkare, klinisk genetik och patologi, Region Skåne, Lunds universitet pratade om ”Molekylär patologi – nyckeln till målinriktad cancerbehandling”. Mer information om seminariet här.

 

Lunchseminarium: Precisionsmedicin standard vid flera hematologiska sjukdomar

Den 24 september 2021 anordnade GMS det andra lunchseminariet i serien ”Lunchseminarium om precisionsmedicin i sjukvården”. Eva Hellström Lindberg, professor, överläkare, Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset pratade om ”Precisionsmedicin standard vid flera hematologiska sjukdomar”. Mer information om seminariet här.

 

Lunchseminarium: Helgenomanalys vid sällsynta diagnoser ger stor patientnytta

Den 10 september 2021 anordnade GMS det första lunchseminariet i serien ”Lunchseminarium om precisionsmedicin i sjukvården”. Anna Lindstrand, professor, överläkare, klinisk genetik, Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset pratade om ”Helgenomanalys vid sällsynta diagnoser ger stor patientnytta”. Mer information om seminariet här.

 

Webbinarium: Nationella studier av värdet av breda genpaneler och helgenomsekvensering för patienter med hematologiska maligniteter

Den 13 och 26 april 2021 anordnade GMS hematologi ett webbinarium om två nya nationella studier med målet att utvärdera potentialen av breda genpaneler och helgenomsekvenserig i svensk sjukvård. Mer information om programmet och medverkande här.
Presentation från GMS hematologis webbinarium 13 och 26 april.

Webbinarium: Hur undanröjer vi hindren så att patientdata kan delas för precisionsmedicin och bättre vård?

Den 16 april 2021 anordnade GMS, Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser i Samverkan ett webbinarium för att diskutera nödvändiga nästa steg för att lösa datadelningsfrågan så att precisionsmedicin kan nå sin fulla potential. Mer information om programmet och medverkande här. Frågor och svar från webbinariet.

Presentationer från webbinarium om datadelning för precisionsmedicin 16 april 2021

Webbinarium: Implementering av precisionsmedicin i Sverige – vikten av ett nationellt-regionalt samarbete

Den 1 februari 2021 anordnade GMS ett webbinarium för att diskutera hur vi tillsammans tar nästa steg för att införa precisionsmedicin i hela landet. Mer information om program och medverkande här.

Webbinarium: Precisionsmedicin – vägen till ett bättre liv och lägre kostnader för vården!?

Den 9 oktober 2020 anordnade GMS, Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser Karolinska ett webbinarium för att samtala kring vad precisionsmedicin är, vilka förväntningar som finns på precisionsmedicin, vad precisionsmedicin kan ha för inverkan på livskvaliteten och vilka hälsoekonomiska aspekter som finns. Mer information om program och medverkande här.