Precisionsmedicin vid medfödda metabola sjukdomar

Precisionsmedicinskt centrum Karolinska

Anna Wedell, professor Karolinska Institutet, sektionschef och överläkare vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset samt föreståndare för PMCK.