Elin Thysell, forskare och biträdande huvudprojektledare för PREDICT, Umeå universitet.