Lars Ny, överläkare och docent vid onkologiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.