Markus Lingman, Överläkare och strateg i sjukhusledningen, Region Halland, Adj professor Högskolan i Halmstad, Forskare vid Sahlgrenska akademin.