Från NGP kan data idag delas mellan GMS parter som har undertecknat avtal. Vilken information som ska delas med andra bestäms av respektive region. Behörighet sätts med hjälp av metadata-taggar.

I nuläget kan patientdata dock endast delas för forskningsstudier, då lagstiftningen fortfarande hindrar att dela personuppgifter från många individer för vård och behandling av annan patient. En statlig utredning ser just nu över dessa begränsningar och ska föreslå nya författningsförslag under 2023.