Evenemang

Solida tumörer möte

28 augusti, 2019 | Umeå

Välkomna till nästa möte inom GMS referensgrupp för solida tumörer. Mötet avser att ge en uppdatering av arbetet inom GMS arbete vad gäller solida tumörer och ge tillfälle för frågor och diskussion kring det fortsatta arbetet. Ett konkret förslag till en bred nationell panel för molekylär karakterisering av solida tumörer kommer också att presenteras.