Enkät: Genomisk medicin i vården – erfarenhet, klinisk tillämpning och utbildning

Diagnostik baserad på genetiska analyser, genomik, och mer individanpassade behandlingar, så kallad genomisk medicin, blir alltmer vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården. Detta område kräver ökad kompetens hos professionen och utbildningsinsatser i olika verksamheter inom svensk vård.

Med en enkätstudie vill vi undersöka kunskapen, användningen och utbildningsbehovet inom genomisk medicin hos läkare som arbetar inom olika verksamheter. Det spelar ingen roll om du känner att du inte vet mycket om genomik eller inte tillämpar det i din praktik just nu – dina åsikter, uppfattningar och erfarenheter är värdefulla för oss!

Målgrupp

Målgruppen för denna undersökning är läkare inom olika medicinska specialiteter och verksamheter och som för närvarande praktiserar kliniskt i Sverige.

Varför görs studien?

Enkäten har tre mål:

  1. Att undersöka läkares erfarenhet av att använda genomiska tester i kliniskt arbete
  2. Att undersöka läkares upplevda kunskap och kompetens samt preferenser för hur genomisk testning bör erbjudas och utföras i den kliniska verksamheten
  3. Att undersöka nuvarande och framtida behov av utbildning inom genomik för läkare inom olika medicinska specialiteter

Vi kommer att använda resultaten från denna undersökning som en grund för att tillsammans med andra aktörer kunna planera för och utforma utbildningsaktiviteter.

Vem utför studien?

Denna studie genomförs av Genomic Medicine Sweden (GMS), Centrum för Sällsynta diagnoser (CSD) Karolinska och verksamheten Klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Till enkäten

Enkätstudien öppnar i slutet av september.

Länken kommer att finnas tillgänglig här.
Om du istället vill få länken skickad till dig, vänligen kontakta Mikaela Friedman, mikaela.friedman@ki.se.

Var kan jag få mer information?

Utökad deltagarinformation om studien finns att läsa i pdf

Om du skulle vilja få ytterligare information eller har några frågor om innehållet i denna enkät, tveka inte att kontakta:
Charlotta Ingvoldstad Malmgren, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Genomic Medicine Sweden (e-mail: charlotta.ingvoldstad-malmgren@sll.se)