Vinnova finansierar ett samverkansprojektet mellan europeiska hälsodata DIGITAL-projekt i samarbete med Genomic Medicine Sweden som syftar till att koordinera utvecklingen inom hälsodataområdet i Sverige och maximera användningen av den expertis som finns gemensamt inom dessa projekt.

Samverkansprojektet har titeln ”For efficient and sustainable use of health data through the integration of the DIGITAL-projects and GMS in Sweden (DIGIfor1healthSE)”. Det 4-åriga projektet finansieras av Vinnova.

Projektet baseras på den nyligen genomförda förstudien som koordinerats av SciLifeLab och finansierats av Vinnova. Inom förstudien deltog arbetsgrupper med experter för Digital Europe-projekten inom hälsodata; European Genomic Data Infrastructure (GDI), European Federation for Cancer Images (EUCAIM), European Digital Innovation Hub Health Data Sweden (HDS) och Testing and Experimentation Facility for Health, AI and Robotics (TEF-Health). Under förstudien lyftes bland annat frågor om juridiska aspekter, semantisk interoperabilitet, teknisk infrastruktur och datasäkerhet för långsiktiga lösningar för hantering av hälsodata.

”GMS har under de senaste åren skaffat sig djupgående kunskap och erfarenhet, särskilt när det gäller juridiska aspekter och etablering av en teknisk infrastruktur för att tillgängliggöra hälsodata. Vi ser fram emot att delta i denna gemensamma insats för att påskynda Sveriges förmåga till datadelning både på nationell och internationell nivå”, säger Richard Rosenquist Brandell, föreståndare för Genomic Medicine Sweden.

DIGIfor1healthSE kommer framöver att bidra till nationell samordning för ökad användning av hälsodata för excellent forskning, hållbar precisionshälsa samt stärkt svensk konkurrenskraft och attraktionskraft. DIGIfor1healthSE stödjer också den nationella utvecklingen mot att införa European Health Data Space. SciLifeLab, som nationell infrastruktur inom life science och en aktiv del i dessa initiativ, koordinerar projektet.

Läs hela nyheten från SciLifeLab (på engelska).