Swelife satsar 12,1 miljoner kronor för att stärka regionernas förmåga att överföra omikdata till den Nationella Genomikplattformen (NGP) och möjliggöra datadelning med initialt fokus på prioriterade nationella datadelningsprojekt.

– Stödet från Swelife för nationell datadelning är mycket viktigt och kompletterar väl Vinnovas satsning på vidareutveckling och driftsättning av NGP. I projektet fokuserar vi på överföring av data från regionerna till NGP och tillgängliggörande av data för forskning, vård och innovation inom prioriterade pilotprojekt, säger Per Sikora, ansvarig projektledare och co-chair för GMS Informatik.

Projektet fokuserar på två delar där den första handlar om strukturerad insamling av omik-data och tillhörande metadata från regionerna. Den andra delen fokuserar på att tillgängliggöra data från NGP till andra nationella aktörer och projekt. Pilotprojekt för att tillgängliggöra data kommer att ske tillsammans med Folkhälsomyndigheten för att övervaka sjukdomsutbrott, tillsammans med RCC i Samverkan för den individuella patientöversikten (IPÖ), tillsammans med den precisionsmedicinska datanoden inom satsningen Data-driven Life Science (DDLS) vid SciLifeLab för forskning samt tillsammans med de forskande läkemedelsföretagen inom Lif för datadelning för ökad inklusion i kliniska studier.

– Genom en strukturerad koppling mellan NGP och IPÖ kan vi skapa en separat genomikmodul inom IPÖ. Det kommer att ge ansvariga läkare ett effektivt verktyg för att visualisera genomikdata som kan användas inför behandlingsbeslut, säger Kjell Ivarsson, Nationell cancersamordnare, RCC i Samverkan.

Swelife kommer att finansiera projektet med 12,1 miljoner kronor under en tvåårsperiod. Medlen kommer framförallt att stärka regionernas arbete med dataöverföring till NGP.

– Vi ser den här satsningen som en förutsättning för att aktivt kunna börja föra över omikdata till den Nationella Genomikplattformen. Vi är nu inne i ett skede när detta ska hända ”på riktigt” i vården, och där integrationen forskning- vård behöver tas till en högre nivå, säger Clara Hellner, Forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm.

Projektet beviljas inom utlysningen Swelife, strategiska projekt 2023.

Parter i projektet:
Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet (värd för NGP tillsammans med VGR), Region Östergötland, Region Örebro, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västerbotten, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet (värd för SciLifeLab DDLS) och Lif.

Foto: Pixabay