Evenemang

Webbinarium: Hur undanröjer vi hindren så att patientdata kan delas för precisionsmedicin och bättre vård?

16 april, 2021 | Online

Att dela patientdata över landet är en förutsättning för jämlikt införande av precisionsmedicin, men idag råder både oklarheter kring tolkning av lagstiftning och hinder för att kunna göra det. Vi har bjudit in företrädare från politiken, patienter och sjukvården för att belysa de möjligheter som delning av genomiska data kan möjliggöra och vilka juridiska hinder som finns idag. Vi kommer diskutera nödvändiga nästa steg för att lösa datadelningsfrågan så att precisionsmedicin kan nå sin fulla potential.