Ett stort antal nationella och regionala initiativ inom precisionsmedicin har etablerats i Europa under de senaste åren. I översiktsartikeln, publicerad i Seminars in Cancer Biology, presenterar Genomic Medicine Sweden (GMS) och Centers for Personalized Medicine (ZPM), Tyskland sina samlade lärdomar och framgångsfaktorer.

Anders Edsjö

– GMS och ZPM har många likheter. Trots att det ena är nationellt och det andra regionalt arbetar vi enligt samma principer med flera center som knyts ihop i en övergripande organisation för att införa precisionsmedicin i sjukvården för en jämlik tillgång för patienter i hela landet/regionen. Vi kommer nu att inleda ett närmare samarbete kring bland annat canceranalyser, säger Anders Edsjö, vice ordförande för GMS ledningsgrupp, co-chair för GMS Solida tumörer samt överläkare vid Klinisk genetik och patologi på Skånes Universitetssjukhus.

De två initiativen, GMS och ZPM, har dragit flera lärdomar under sina år av uppbyggnad av ett nationellt respektive regionalt center för precisionsmedicin. Dessa inkluderar vikten av en interdisciplinär samverkan för en långsiktigt hållbar implementering av precisionsmedicin, att initiativ som GMS och ZPM kan fungera som drivkrafter för innovation genom att leda arbete med teknikutveckling och nya insikter inom sjukdomsbiologi samt att program eller initiativ av den här typen har utmärkta förutsättningar för att stödja och starta innovativa kliniska prövningar. Därutöver belyser artikeln också vikten av IT infrastruktur, legalt och etiskt ramverk, utbildning och samverkan med patienter och patientföreträdargrupper.

GMS och ZPM slår fast att samverkan mellan genominitiativ inom ett så kallat ”supra-network” skulle kunna utgöra en idealisk miljö och plattformar för utbildning, utbyte av strukturella begrepp, teknik och metoder samt för gemensamma forskningsaktiviteter som sträcker sig från grundläggande vetenskap till kliniska prövningar som kommer att gynna patienter.

Arbetet har letts av Anders Edsjö, vice ordförande för GMS ledningsgrupp, co-chair för GMS Solida tumörer samt överläkare vid Klinisk genetik och patologi på Skånes Universitetssjukhus, Richard Rosenquist Brandell, ordförande för GMS ledningsgrupp, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, Albrecht Stenzinger, Institute of Pathology, University Hospital Heidelberg, Centers for Personalized Medicine (ZPM) Baden-Wuerttemberg, Germany, Peter Schirmacher, Institute of Pathology, University Hospital Heidelberg, Centers for Personalized Medicine (ZPM) Baden-Wuerttemberg, Germany samt Nisar Malek, Department of Internal Medicine, University Hospital Tübingen, Tübingen, Centers for Personalized Medicine (ZPM) Baden-Wuerttemberg, Germany.

Publikation

Trailblazing precision medicine in Europe: A joint view by Genomic Medicine Sweden and the Centers for Personalized Medicine, ZPM, in Germany”, Albrecht Stenzinger, Anders Edsjö, Carolin Ploeger, Mikaela Friedman, Stefan Fröhling, Valtteri Wirta, Thomas Seufferlein, Johan Botling, Justus Duyster, Michael Akhras, Robert Thimme, Thoas Fioretos, Michael Bitzer, Lucia Cavelier, Peter Schirmacher, Nisar Malek, Richard Rosenquist, on behalf of GMS working group and ZPM working group. Seminars in Cancer Biology, online 24 maj, 2021, doi.org/10.1016/j.semcancer.2021.05.026

Bild: Pixabay